Nöjda kunder betyder många kunder, så överlåt det jordiska åt oss!

Välkommen till Nordbecks Entreprenad

Vi är ett företag med en affärsidé att ständigt utvecklas mot framtiden men att ändå ta vara på den erfarenhet och stora kunnande som vi samlat på oss under många år inom mark och anläggnings branschen.

Vi utför uppdrag och uthyrning åt kommuner, energiverk, stora byggföretag och uthyrningscentraler, kommunala bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vårt företag är uppdelat i två avdelningar. Dels en ren uthyrning av maskiner inklusive förare där vi kan förse er med maskinstorlekar från 3,5 – 30,0 ton och dels egna entreprenader där vi utför alla typer av markarbeten mot fasta priser.

Vi värnar om miljön vilket innebär miljövänliga maskiner enligt EU-direktiv, omhändertagande av våra restprodukter samt principen ”rent bygge”.

Vårt motto är: Nöjda kunder betyder många kunder, så överlåt det jordiska åt oss

"Nöjda kunder betyder många kunder, så överlåt det jordiska åt oss"