Vi ger dig hög effektivitet och stor noggrannhet. Varje gång.

Entreprenad

Vi utför alla typer av grundarbeten inför byggnationer, vi ger dig hög effektivitet och stor noggrannhet. Varje gång. Kvalitet kopplad med effektivitet ger god ekonomi för dig som beställare. En god grund att stå på.

Vi har komplett kunnighet inom vatten- och avloppsområdet – från planering och projektering till byggledning och idrifttagning.

  • Vi utför VA- och dräneringsarbeten, alltifrån enskilda hus till bostadsområden.
  • Vi utför kabelgrävning samt beklädnad av källaryttermurar med Isodrän och dokumenterad utbildning.
  • Vi utför mark- och hårdgörningsarbeten samt schakt för pooler
Vi har utförlig erfarenhet av infiltrationsanläggning med utbildad personal för ändamålet. Infiltrationer kan fungera på många olika sätt, och vilken lösning som passar bäst skiljer sig från hushåll till hushåll. Kontakta oss för information om vilken som passar dig bäst!
"Nöjda kunder betyder många kunder, så överlåt det jordiska åt oss"